Адвокатами «АКТІО» здійснено аналіз неплатоспроможності (forensic) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

У період з травня до листопада 2017 року адвокатами та юристами «АКТІО» було здійснено аналіз неплатоспроможності (forensic) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проведений аналіз фінансових операцій та звітності банку свідчить, що починаючи з 2013 року дії керівництва, Спостережної Ради та власників Банку не були спрямовані на отримання прибутку та підвищення фінансової стабільності банку, а натомість мали ознаки ризикових та спрямованих на виведення з банку фінансових активів.

За період, що перевірявся, встановлено недотримання банком принципу забезпеченості кредитування. А саме: значна частка кредитів, наданих банком юридичним особам, протягом 2013-2015 років відносилася до категорії «незабезпечених».

При аналізі ефективності розміщення коштів в операції з цінними паперами встановлено неефективність прийнятих керівництвом банку рішень щодо розміщення банківських активів.

У період, що перевірявся, банк здійснював купівлю/придбання/утримання цінних паперів у вигляді облігацій емітентів – потенційно пов’язаних осіб, які на сьогоднішній день залишаються не погашеними. Проведені операції фактично призвели до збитку у розмірі 1 286 млн грн, що суттєво вплинуло на фінансовий стан банку та стало однією із причин його неплатоспроможності.

Висновки "Адвокатське об’єднання"«АКТІО» підтверджуються звітами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та експертним економічним дослідженням Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Починаючи з 2014 року ліквідність банку постійно погіршувалась внаслідок скорочення обсягів високоліквідних і ліквідних активів, при цьому темпи падіння прискорювались кожний рік. Керівництво банку не реагувало на суттєве зниження високоліквідних активів, а продовжувало політику їх подальшого зменшення, що у подальшому призвело до нездатності банку до виконання своїх зобов’язань.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» ТОВ «АКТІО» виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.