Корпоративне право

ContractАдвокатське об’єднання «АКТІО» надає широкий спектр послуг у галузі корпоративного права.

Наша команда, зокрема, консультує клієнтів з поточних корпоративних питань, з питань корпоративних реструктуризацій та угод злиття і поглинання.

Корпоративний консалтинг

 • Консультування з питань виходу на український ринок та вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;
 • Підготовка проектів документів для створення, реєстрації юридичних осіб (компаній), а також для початку господарської діяльності, зокрема установчих документів, протоколів, локальних корпоративних документів;
 • Реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відособлених підрозділів, представництв іноземних компаній, акредитація представництв іноземних банків;
 • Правовий супровід створення об'єднань юридичних осіб;
 • Правовий супровід реорганізації й ліквідації компаній;
 • Підготовка скликання й проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
 • Юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній, у тому числі, побудова структури угоди;
 • Консультування з питань корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів та юридичний супровід процесу реструктуризації;
 • Правовий аудит компаній;
 • Консультування і представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;
 • Представництво інтересів клієнтів в корпоративних спорах у судах.

Операції із цінними паперами

 • Юридичний супровід угод із цінними паперами, у тому числі з векселями;
 • Правовий супровід емісій цінних паперів і надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів, реєстрації звітів про розміщення (публічне, приватне) цінних паперів;
 • Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів і анулюванні випуску акцій;
 • Представництво інтересів клієнтів у Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку та її територіальних управліннях.

Юридичний супровід інвестиційної діяльності

 • Консультування з питань інвестування, порядку повернення інвестицій, отриманого інвестором прибутку, дотримання вимог порядку іноземного інвестування, валютного контролю;
 • Відкриття інвестиційних рахунків;
 • Реєстрація іноземних інвестицій;
 • Одержання ліцензій Національного банку України на інвестування за кордон та здійснення інших валютних операцій;
 • Отримання ліцензій на здійснення майнового інвестування за кордон.

Оформлення трудових відносин з органами управління та іноземними працівниками

 • Розробка трудових контрактів з керівниками та членами органів управління;
 • Юридичний супровід припинення трудових відносин;
 • Консультування з питань працевлаштування іноземних громадян і одержання дозволів на працевлаштування, посвідки на проживання, реєстрація компанії та іноземних співробітників в Управлінні у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.